ul. Armii Krajowej 54, blok 397, Łódź

42 687 08 48, 42 686 56 35

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


W czasie wizyty w gabinecie potrzebne będą:
 1. Dane personalne
  1. Numer PESEL pacjenta (wymagany jest na receptach).
  2. Przy wystawianiu zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA potrzebne są ponadto:
   1. NIP lub numer dowodu osobistego (paszportu) chorego
   2. NIP pracodawcy
   3. należy podać adres zamieszkania i kod pocztowy miejsca zamieszkania - zgodnie z danymi wysyłanymi do ZUS
  3. Należy podać nazwę i numer oddziału NZF, do którego się należy (czyli wcześniej powinno upewnić się do jakiego oddziału NFZ odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne

 2. Dokumentacja medyczna pacjenta
  W celu sprawnego i dokładnego zapoznania się z dotychczasową diagnostyka i leczeniem proponuję umieścić dokumenty w segregatorze A4. Powinny być ułożone działami z zachowanym w nim porządkiem chronologicznym (wpinać od najstarszych do najnowszych dokumentów), umieszczona w przezroczystych"koszulkach"foliowych z napisaną na nich wyraźnie datą wykonania umieszczonych w niej badań.
  Działy:
  1. Karty informacyjne z pobytów w szpitalu
  2. Wyniki badań dodatkowych (laboratoryjne, bakteriologiczne, radiologiczne - klisze oraz na płytach CD, badania USG)
  3. Opisy odbytych konsultacji specjalistycznych
  4. Aktualnie stosowane leczenie (dawki leków, sposób przyjmowania), stosowane diety, zioła
  5. Poprzednio stosowane leczenie (jakie leki, jakie efekty leczenia, objawy uboczne)
  6. Alergie na leki i inne substancje
  7. W miarę konieczności kserokopie kart leczenia ambulatoryjnego
  8. Dzienniczek pacjenta: pomiary ciśnień tętniczych, tętna, pomiary stężenia glukozy, nefrologiczny (stężenia kreatyniny, białkomoczu itp.)

 3. Ponadto w poszczególnych gabinetach
  1. Gabinet okulistyczny
   1. aplikacja soczewek kontaktowych (paznokcie powinny być czyste i krótkie, potrzebne będzie pudełeczko z płynem do soczewek umożliwiające zdjęcie aktualnie noszonych soczewek, pomocne będą - nazwa i moc i producent soczewek aktualnie noszonych)
   2. ostatnie recepty lub zapisane wartości szkieł (lub soczewek kontaktowych) aktualnie noszonych przez pacjenta
   3. w przypadku nawracających zapaleń oczu - posiew i antybiogram z wymazów
   4. wcześniej stosowane szkła korekcyjne (posiadane recepty okulistyczne)
   5. wyniki badań dodatkowych (RTG zatok, posiewy bakteriologiczne z worka spojówkowego, inne)

  2. Gabinet nefrologiczny
   1. Uprzednio wykonywane badania: USG jamy brzusznej, nerek, transrektalne, przezpochwowe, badania ogóle moczu, badania moczu - posiew i antybiogram, stężenia w surowicy krwi: kreatyniny, mocznika, potasu, wapnia, glukozy, wyniki konsultacji (jeśli były) urologicznych, ginekologicznych oraz stosowane leczenie. Informacje o chorobach układu moczowego u członków rodziny
   2. Chronologiczne zestawienie w tabeli badań: moczu, stężenia kreatyniny, białkomoczu dobowego wg wzoru:
    MOCZ BADANIE OGÓLNE
    • Data
    • pH
    • Ciężar wł.(SG)
    • glukoza
    • Bilirubina
    • urobilinogen
    • Białko (Prot)
    • Leukocyty (Leu)
    • Erytrocyty (Blood)
    • Wałeczk
    • Bakterie
    • Osad moczu

    KREW I MOCZ
    • Data
    • KREW
     • Kreatynina
     • Mocznik
     • Potas
    • MOCZ
     • Dobowa zbiórka moczu
     • Białkomocz dobowy

  3. Badanie kierowców
   1. Proszę o przygotowanie: dowodu osobistego, ostatniego prawa jazdy, oznaczenie glukozy we krwi, w wadach słuchu - audiometrii
   2. W przypadku wad wzroku proponujemy badanie umówić wcześniej z okulistą i orzecznikiem, aby w czasie jednego spotkania uzyskać orzeczenie o zdolności do kierowania pojazdami.
   3. Kategoria A (motocykle), B, T - wymagana konsultacja okulistyczna w przypadku jednooczności, jaskry, po zabiegach operacyjnych zaćmy, jaskry i laserowej korekcji wzroku. Badanie na olśnienie i zmierzchowe po korekcji laserowej.
   4. Uwaga!! Wydział Komunikacji przedłuża prawo jazdy tylko na podstawie orzeczenia lekarza uprawnionego do badań kierowców (dlatego osobom posiadającym ograniczenie czasowe prawa jazdy ze względu na wadę wzroku nie wystarczy tylko orzeczenie lekarza okulisty).

 4. Oddziały NFZ
  • 01 Dolnośląski - Wrocław
  • 02 Kujawsko-Pomorski
  • 03 Lubelski
  • 04 Lubuski
  • 05 Łódzki
  • 06 Małopolski Kraków
  • 07 Mazowiecki Warszawa
  • 08 Opolski
  • 09 Podkarpacki Rzeszów
  • 10 Podlaski Białystok
  • 11 Pomorski Gdańsk
  • 12 Śląski Katowice
  • 13 Świętokrzyski Kielce
  • 14 Warmińsko Mazurski Olsztyn
  • 15 Wielkopolski Poznań
  • 16 Zachodniopomorski Szczecin


42 687 08 48
42 686 56 35

dr-mamczur@drmamczur.pl
Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska
Grażyna i Dariusz Mamczur
ul. Armii Krajowej 54
94-046 Łódź
blok 397

Polityka prywatności

2009-2021 © Karolina Mamczur