ul. Armii Krajowej 54, blok 397, Łódź

42 687 08 48, 42 686 56 35

dr n. med. Dariusz Mamczur

internista, nefrolog, badanie kierowców (kat. A, B, T)

dr n. med. Dariusz Mamczur

internista, nefrolog, badanie kierowców (kat. A, B, T)


Wykształcenie
 • Staże specjalizacyjne w II Klinice Chorób Wewnętrznych WAM w Łodzi
 • 1996 - specjalizacja II stopnia z nefrologii
 • 1993 - specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych
 • 1992 - rozprawa doktorska "Kliniczna analiza zaburzeń rytmu serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek"
 • 1988 - specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych
 • 1977-1983 - studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (XX-Kurs - dyplom z wyróżnieniem)
Doświadczenie i dodatkowe uprawnienia
 • Uprawniony do badania i wydawania orzeczeń osób ubiegających się o kierowanie pojazdami i kierowców
 • 2000 do chwili obecnej - Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska (Nefrologia, Choroby Wewnętrzne, trudne interdyscyplinarne przypadki diagnostyczne), do 2015 r. konsultant nefrologiczny LUX-Med. SA., NZOZ Dermed
 • 1999 - kierownik NZOZ (przekształcony w Specjalistyczne Indywidualne Prakt. Lekarskie - okulistyczną i chorób wewnętrznych)
 • 1994 do chwili obecnej - Prywatna Praktyka Lekarska - Choroby wewnętrzne, współpraca z Prywatną Pomocą Lekarzy Specjalistów (Wizyty domowe - do tej pory kilka tysięcy wizyt w obrębie Łodzi)
 • 1994 do 1998 - Adiunkt w II Klinice Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Dializ WAM w Łodzi. Wieloletni konsultant internistyczny oddziału neurochirurgicznego i urologicznego WAM
 • 1986 -1992 - Asystent II Klinice Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Dializ WAM w Łodzi
Stowarzyszenia
 • członek Towarzystwa Internistów Polskich w Łodzi
 • członek Warszawsko - Łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Pozostałe certyfikaty
 • Prince2 Foundation Examination 2012
 • USG w Urologii - kurs
Dorobek naukowy
 • Lucjan Pawlicki, Dariusz Mamczur, Tadeusz Nagański, Anna Pełka-Nowakowska - Trudności diagnostyczne w przypadku pierwotnego raka wątroby. - Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej 1988 r., t, XXXI, Zeszyt 1, str. 67
 • Kazimierz Trznadel, Marek Luciak, Dariusz Mamczur, Mirosław Kroczak, Zbigniew Zbróg, Zdzisław Kidawa - Wpływ hemoperfuzji na właściwości utleniające osocza i wrażliwość krwinek czerwonych na utlenianie u chorych na przewlekłą mocznicę. Polski Tygodnik Lekarski 1989, T. XLIV, nr 9, 226[Effect of hemoperfusion on plasma oxidizing capacity and erythrocyte sensitivity to oxidation in patients with chronic uremia] Pol Tyg Lek. 1989 Feb 27;44(9):226-8. Polish. PMID: 2813185 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Dariusz Mamczur - Kliniczna analiza zaburzeń rytmu serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. Rozprawa doktorska - Wojskowa Akademia Medyczna 1992 r.
 • Dariusz Mamczur - Trudności rozpoznawania ciała obcego w oskrzelu w świetle spostrzeganej chorej. Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej 1989 r., t, XXXII, Zeszyt 1, str. 67
 • Dariusz Mamczur, Zdzisław Kidawa - Kliniczna analiza zaburzeń rytmu serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo. Część I. Ocena zaburzeń rytmu serca. Pol. Arch. Med. Wewn., 1993, 90, 438 [Clinical analysis of cardiac arrhythmias in patients with chronic renal failure treated conservatively. I. Evaluation of cardiac arrhythmias] Pol Arch Med Wewn. 1993 Dec;90(6):438-44. Polish. PMID: 8146048 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Dariusz Mamczur, Zdzisław Kidawa - Kliniczna analiza zaburzeń rytmu serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo. Część II. Ocena związku zaburzeń rytmu serca z niektórymi wskaźnikami badania echokardiograficznego - badania wstępne. Pol. Arch. Med. Wewn., 1993, 90,445[Clinical analysis of cardiac arrhythmias in patients with chronic renal failure treated conservatively. II. Evaluation of the relationship between cardiac arrhythmias and some echocardiographic indices--preliminary investigations] Pol Arch Med Wewn. 1993 Dec;90(6):445-9. Polish. PMID: 8146049 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Dariusz Mamczur, Zdzisław Kidawa- Analiza związku zaburzeń rytmu serca z czynnością wegetatywnego układu nerwowego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo. Lekarz Wojskowy nr 11-12(VI), 1994, 583
 • Dariusz Mamczur, Zdzisław Kidawa - Analysis of cardiac arrhythmias In patients with chronic renal failure (CRF) on conservative treatment. Eurpean Renal Association. European Dialysis and Transplant Association. Abstracts XXXIst Congress of ERA, EDTA July 3-6, 1994, Viena Austria
 • Eugeniusz Kocur, Ryszard Myśliński, Dariusz Mamczur, Marek Luciak, Bogdan Rogulski, Jacek Karpiński, Wołkanin P. - Ultrasonograficzna ocena przetok tętniczo-żylnych u chorych z mocznicą leczonych powtarzanymi hemodializami.(HD) - Przegląd Lekarski 1998, tom 55, Suplement 1, S46
 • Dariusz Moczulski, Iwona Majak, Dariusz Mamczur - Przegląd zaburzeń β-oksydacji kwasów tłuszczowych - Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2009; 63: 266-277
Godziny przyjęć

Poniedziałek 12:00-14:00
Wtorek 18:30-20:00
Środa 12:00-14:00
Czwartek 18:30-20:00
Piątek 12:00-14:00


42 687 08 48
42 686 56 35

dr-mamczur@drmamczur.pl
Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska
Grażyna i Dariusz Mamczur
ul. Armii Krajowej 54
94-046 Łódź
blok 397

Polityka prywatności

2009-2021 © Karolina Mamczur